Bipolar bozukluk belirtileri

Bipolar Bozukluk Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Bipolar bozukluk belirtileri ile birlikte ortaya çıkış nedenleri de çok önemlidir. Manik dönem olarak geçen bipolar bozukluğun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini sizlerle paylaşacağız.

Bipolar bozukluk nedenleri nelerdir?
Bipolar bozukluk nedenleri nelerdir?

Bipolar Bozukluk Nedir?

Toplum dinamiklerini ve davranış biçimlerini önemli ölçüde etkileyen bipolar bozukluk en genel ifadeyle; tedavi edilmezse bireyi erken yaşlarda öldürme ihtimali olan, tanısı zor farklı alt tipleri bulunan ve 21. yy. toplumunda % 5 gibi ciddi bir oranda görülen meslek, aile ve özel yaşantısında bireye ciddi olumsuzluklar yaşatan bir hastalıktır.

Bipolar bozuklukta üzerinde durulması gereken temel nokta; hastalığın iki yıl içerisinde tekrar etme olasılığının % 60 olduğu, bu nedenle de tedavisi başarılı bir şekilde tamamlanan bireylerin ara vermeden doktor kontrolüne devam ederek kontrol altında tutulması gerektiğidir.

 

Bipolar bozukluk belirtileri neler olabilir?
Bipolar bozukluk belirtileri neler olabilir

Bipolar Bozukluk Belirtileri

Bipolar bozukluk belirtileri bireyin fizyolojik ve psikolojik yapısına göre farklılık gösterdiğinde dolayı hastalığın tedavisinde birtakım engeller ortaya çıkabilir. Bu ifadeden de anlaşılabileceği gibi hastalığın belirtilerin etkili bir şekilde takip edilmesi erken teşhisi dolayısıyla da erken tedaviyi beraberinde getirerek oluşabilecek engellerin deyim yerindeyse ölü doğmasına sebep olur.

Bipolar bozukluk belirtileri mani ve depresif olmak üzere iki temel başlık altında incelenir. Mani ve depresif dönemler birbirine zıt birçok özellik barındırsa da ortak özellikleri de mevcuttur. Belirtilen başlıkları şu şekilde detaylandırmak mümkündür:

Mani

Bu dönemde hasta bireyler coşkun ve heyecanlı bir karakter yapısına bürünür. Manik döneminde bireyler olağan dışı hızlı hareket eder ve konuşur, yaşantısını yanlış yönlendirecek kararlar alır, deyim yerindeyse kendini bir kahraman yerine koyarak hayalperest bir yapıya bürünür ve çevresindekilerin telkinlerine karşı tahammülsüzdür.

Depresif

Mani döneminde yaşanan belirtilerin tam tersi depresif döneminde görülür. Birey en genel tabiriyle bu dönemde her anlamda oldukça sakin bir karakter yapısına bürünür.

Mani ve depresif belirtilerin ortak noktası; bireyin yaşantısını etkileyecek olumsuz kararları alabilecek bir ruh haline sahip olması ve kolay sinirlenebilmesidir.

1 thought on “Bipolar Bozukluk Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir