Manik depresif nedir

Manik Depresif Nedir?

Her ne kadar halk arasında depresyon ile eşdeğer tutulsa da manik depresif (tıbbi ismiyle bipolar bozukluk) depresyondan daha fazlasıdır ve etkileri de bir hayli şiddetli olarak seyredebilir.

Manik depresif ne demektir?

Manik depresif yani bipolar bozukluk; toplumun genelinde görülen ve tedavi noktasında geç kalındığı takdirde bireyin yaşamını tehdit edecek düzeye gelen bir hastalık olarak tarif edilebilir.

Buna ek olarak hastalığın cinsiyet ayrımı yapmaksızın kadın ve erkek bireylerde eşit oranda görüldüğünü ve genellikle ergenlikten çıkış dönemi olan 20’ li yaşlarda daha sık rastlandığını belirtmek gerekir. Hastalığın teşhisi zor olduğundan çoğu zaman tedaviye geç kalınması bireyin yaşam kalitesi üzerinde bir hayli olumsuz etkiye sahip olduğundan manik depresifte belirtilerin etkin bir şekilde takip edilmesi bireyin sağlığının temini açısından büyük önem arz eder.

Manik Depresif Nedir
Manik Depresif Nedir

Manik depresif dönemleri

Öncelikli olarak hastalığın; depresyon ve manik dönem olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmek gerekir. Depresyon dönemi ile manik dönem arasındaki en belirgin fark; hastanın heyecan, mutluluk ve cesaret duyguları üzerinde ortaya çıkar. Depresyon döneminde belirtilen duyguların hemen hepsinden yoksun olan hasta manik dönemde büründüğü coşkun karakter yapısıyla birlikte bu duyguların tümüne sahip olur.

– Depresif Dönem: Klasik depresyon hastalığında olduğu gibi birey depresif dönemde kendini değersiz, güçsüz, mutsuz ve yalnız hisseder. Bu durumunda neticesinde ise sosyal yaşantı içerisinden kendi köşesine çekilerek içine kapanık bir yapı halini alır. Düşük bir yüzdeye sahip olsa da şiddetli depresif dönem geçiren hastalar intihar düşüncesinden kendini kurtaramamakta ve bunun neticesinde yaşantısına son vermektedir.

Manik Dönem: Manik dönemde ise hasta depresyondaki özgüvensiz ve çekingen halinin tam aksi bir yapıya bürünür. Elbette burada akıllara “Eğer hasta mutlu ve dışa dönük bir yapıya sahipse bu neden hastalık olarak ifade ediliyor?” sorusunun gelme ihtimali vardır.

Manik dönem geçiren hastalar normal bireylerin yaşadığı duyguların birkaç katını hisseder ve yaşar. Bu durum da gerçek hayatı algılamalarını ve birçok tehlikeli durum karşısında önlem almalarını engeller. Hayatı kavramaktan uzak bir yaşayış ise şüphesiz bireyin sağlığını tehdit edecek bir hal alır.

Manik depresif nedenleri

Manik Depresif belirtileri nelerdir?

Vücuttaki faaliyetleri sekteye uğratan her problemde olduğu gibi manik depresifte de semptomlar hakkında yetkin düzeyde bilgiye sahip olmak erken tedavi noktasında yegane şartlardan biri olma özelliğini taşır.

Bu doğrultuda bakıldığında hastalığın semptomlarını şu şekilde sıralamak gerekir:

  • Uyku düzeninde gözle görülen bozukluklar.
  • Akla ve mantığa uymayan davranışlar.
  • Ruh halinin dönem dönem değişmesi. (Burada kastedilen elbette bireyin iş ya da özel hayatında yaşadığı problemlerin ruh hali üzerindeki kısa süreli etkisi değildir. Kronik bir hal almış değişimlerden bahsedilmiştir.)
  • Alınan kararların her yönüyle değerlendirilmemesi ve aceleci davranılması.
  • Heyecan ve mutluluk duygularının aşırıya kaçar bir hal alması.
  • Listelenen belirtilerin ortak özelliği; bireyin davranışsal faaliyetlerindeki gözle görülür bozukluklar şeklinde ifade edilebilir.

Genel olarak bakıldığında manik depresifin belirtileri dikkatli takip edildiği takdirde açık bir şekilde görülerek hastalığın önlemi önceden alınabilir.

Manik depresifin nedenleri nelerdir?

Manik depresifin nedenleri noktasında yapılan araştırmalar neticesinde tam anlamıyla bir sonuç elde edilmemişse de tetikleyici faktörlerin olduğu varsayılır. Bu faktörler şu şekildedir:

  • Genlerin etkisi.
  • Çocukluk yaşamında karşılaşılan problemler.
  • Aile yaşantısının etkisi.
  • Bireyin psikolojik yapısı

Görüldüğü üzere bireyin yaşantısında karşılaştığı ve bireyin psikolojisi üzerinde kalıcı etki bırakan olayların manik depresif nedeni olma ihtimali bir hayli yüksektir. Tüm bunlara ek olarak; genetik faktörlerin bu kategoride deyim yerindeyse en ağır basan sınıf olduğunu belirtmek gerekir.

Bipolar bozukluk hastaları evlenebilir mi?

Yaptığımız araştırmalar neticesinde bipolar bozukluğun bir engele neden olmadığı belli olmuştur. Ancak en yakın zamanda tedaviye başlamanız her iki taraf içinde en iyisi olacaktır.

Ayrıca Bipolar bozukluk nedir ve bipolar bozukluk testi makalemizide okumanızı öneririz. Unutmayın ki makalelerimiz araştırma sonucu yazılmıştır en sağlıklı kaynak için doktorunuza başvurun.

1 thought on “Manik Depresif Nedir?”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir