Obsesif Kompulsif Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Nedir

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Nedir?

“Halk arasında takıntı yapma hastalığı olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluğu en genel ifadeyle; bireyin, belirli dayanağı olmayan düşsel olayların ve hislerin sürekli olarak etkisinde kalması, bunun neticesinde ise günlük faaliyetlerini dahi yapamayacak düzeye gelmesidir.”

“Obsesif kompulsif bozukluğu nedir?” sorusunun yanıtını verdikten sonra hastalıkla ilgili birkaç genel bilgiyi paylaşmak konunun anlaşılırlığı açısından oldukça önemlidir.

Uzman hekimler hastalığın obsesif ve kompulsif olmak üzere iki kısma ayırmış ve hastalığın nedenleri, semptomları, tedavileri vb. noktalarda her iki kısmı ayrı ayrı incelemekle birlikte aralarındaki ilintili durumunda da üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla bu aşamada obsesif ve kompulsif kavramlarından bahsetmek gerekir.

Obsesif ya da obsesyon; bireyin tasarrufu dışında gelişen ve düşünce sisteminde istemsizce yer eden sorun ve düşüncelerin bireyin yaşamında stres, tatminsizlik ve mükemmeliyet isteğine bağlı olarak ortaya çıkan huzursuzluk yaratan faktörlerin bütünü olarak ifade edilebilir.

Kompulsif yahut kompulsiyon ise; obsesif döneme meydana gelen olumsuzlukların etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bireyin çeşitli yöntemlere başvurması şeklinde tanımlanabilir.

“Obsesif ve kompulsif arasındaki ilişkiye bakıldığında, obsesif dönemde meydana gelen problemlerin bireyin yaşantısında hayli olumsuz etkileri olur ve bu etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla bireyin çeşitli tekniklere başvurması da bireyin hastalığını derinleştirmekten başka bir etki yapmayacaktır.”

Genel olarak bakılacak olursa; hastaların obsesif ve kompulsif evreleri arasında sıkıştığını ifade etmek doğru ve yerinde bir ifade olacaktır.

Obsesif Kompulsif Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Semptomları

Çoğu zaman bireylerin herhangi bir olay ya da durumu gösterdikleri reaksiyonlar takıntı şeklinde olsa da bunu bireyin fark etmesi mümkün olmayabilir. Bu durum da hiç şüphesiz hastalığın teşhisini ve bireyin hastalığı kabullenmesini, buna bağlı olarak da tedaviyi zorlaştırır. Dolayısıyla hastalığın semptomları noktasında yetkinliği sahip olmak birçok kolaylığı da beraberinde getirecektir.

Obsesif kompulsif semptomları şu şekilde sıralanabilir;

  • Bireyin gün içerisinde sürekli olarak ellerini ve çevresini temizlemesi gerektiğini düşünerek birçok günlük faaliyetten bu nedenle geri kalması.
  • Ev ya da ofis ortamındaki tüm nesnelerin belirlenen yerlerde durması ve hiçbir şekilde hareket etmemesi gerektiğinin düşünülmesi.
  • Düşük özgüven ve bireyin ayna karşısına geçtiğinde kendini aşağı bir insanmış gibi görmesi.
  • Takıntılardan dolayı ortaya çıkan problemlerin azalması amacıyla bireyin yapacağı iş ya da faaliyetlerde birçok kişiden onay istemesi.

Semptomlara bakıldığında obsesif bireyler için; düşük özgüvenli, titiz, düzene bağlı ve karşısındakinin fikirlerini olağan dışı önemseyen bir profil tanımlaması yapmak mümkün olacaktır.

Bir önceki paragrafta belirtilen semptomlar hastalarda birçok farklılık ile ortaya çıkabilir. Bu nedenle; yalnızca belirli birkaç semptom ile sınırlı kalmamak ve hastalığın teşhisi noktasında hastanın davranışlarını 7-10 gün kadar gözlemek gerekir. Genel itibariyle birkaç günlük gözlemler belirleyici sonuçlar veriyor olsa da emin olunmak adına gözlem süresinin arttırılmasında fayda vardır.

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Sebepleri Nelerdir?
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Sebepleri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif Nedenleri

Zihinsel temelli bir hastalık olan obsesif kompulsifin nedenleri genellikle bireyin yaşadığı travmalar etrafında şekillenir. Her ne kadar klasik bir cümle olarak kullanılsa da, hastanın özellikle çocukluk yıllarında yaşadığı travmalar başta olmak üzere birçok dramatik durum hastalığın nedeni olabilir.

Bu yüzdendir ki filmlere dahi konu olan hekim-hasta ilişkisinin ilk cümlesi “Çocukluğunuzu anlatır mısınız?” olmuştur. Elbette bireyin çocukluk döneminde yaşadığı olaylar tek etken değildir.

Yapılan incelemeler hastalığın genetik faktörlerden de etkilendiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hastada var olan genetik faktörlerin çevresel etkenler sebebiyle de ortaya çıkması muhtemel bir durumdur.

“Tüm bunlara bakıldığında; hastalığın nedenlerinin birkaç farklı dala ayrılması tedaviyi kolaylaştıran bir faktördür ifadesi yanlış olmayacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir