Düzensiz Uyku Nasıl Önlenir?

Düzensiz Uykunun Etkileri Düzensiz uykunun birey yaşantısına etkileriyle ilgili olarak üzerinde durulması gereken; düzensiz uykunun, uykusuzluk problemi doğurduğu ve bunun neticesinde birçok olumsuzluğun ortaya çıktığı...

Uykuya Dalamama Nedenleri

Uykusuzluğun Olumsuz Etkileri Bireyin yaşantısı boyunca birçok farklı nedenden ötürü uykusuzluk problemi ile karşı karşıya kalması ve bunun neticesinde gerek iş gerekse de özel hayat...

Manik Depresif Nedir

Manik Depresif Nedir?

Her ne kadar halk arasında depresyon ile eşdeğer tutulsa da manik depresif (tıbbi ismiyle bipolar bozukluk) depresyondan daha fazlasıdır ve etkileri de bir hayli şiddetli...

Yenidoğan uyku sorunu

Yenidoğan Bebeklerin Uyku Sorunu

Yenidoğanlarda Uyku İnsan vücudunun temel faaliyetlerinden biri hiç şüphesiz uykudur. Uyku faaliyeti özellikle yenidoğanlarda yani bebeklerde diğer yaş gruplarına kıyasla ayrı bir önem arz etmektedir....

Uykuda Konuşmak Neden Olur?

Uykuda Konuşma Uykuda konuştuğu ya da sayıkladığı için ailesi, eşi ya da arkadaşlarının alay konusu olan bireylerin sayısının azımsanamayacak derecede yüksek olduğunu belirterek cümleye başlamak...