REM Uykusu Nedir?

Rem Uykusu Nedir?

REM Uykusu Nedir?

Uyku faaliyeti hakkında az ya da çok bilgisi olanlar REM uykusu tabirini en az bir kez işitmiştir. Peki bu denli popüler olan REM uykusu nedir ve kavramın çıkış noktası neresidir?

“Öncelikli olarak REM uykusunun uyku evrelerinden biri olduğunu belirtmek gerekir. Uykunun 4. evresi olan REM, bireyin rüya gördüğü evre olarak da tanımlanabilir.”

REM uykusu, toplam uyku süresi içerisinde de % 20 gibi büyük bir oranda yer kaplar. Bu nedenle REM döneminde yaşanacak olan problemler bireyin yaşantısı üzerinde büyük olumsuzluklara sebep olabilmektedir. 7 saatlik standart bir gece uykusu süresinde birey, REM evresine 5-7 kez aralığında girebilir. Yani; normal bireylerin uyku sürelerinin % 20’ sinde rüya görme ihtimalleri vardır ve insan ömrünün tamamına bakıldığında bu sürenin büyüklüğü bir hayli şaşırtıcıdır.

REM’ i uykunun diğer evrelerinden ayıran çeşitli aksiyomları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Kan basıncının olağan dışı yükselmesi ve kalp atışlarının hızlanması.
  • Kas-iskelet sisteminin gevşeyerek dinlenme haline geçmesi ve bu aşamada vücudun hareket edemeyecek vaziyete gelmesi.
  • Beyinsel fonksiyonların deyim yerindeyse arka planda yani bilinç altında çalışması.

Elbette burada en ilgi çeken durum beyinsel fonksiyonların aktif olarak çalışmasıdır. Şüphesiz, günlük yaşam içerisinde olduğu gibi bir faaliyet mevcut değildir.

REM uykusu esnasında ortaya çıkan bu durum çoğu zaman rüyaların hatırlanmasını da zorlaştırabilir.

REM Uykusunun Etkileri

REM uykusunun etkilerinden evvel insan vücudunun uykuya olan ihtiyacından kısaca bahsetmek gerekir.

Geceleri uykusunu tam anlamıyla alamayan bireylerin gün içerisinde motivasyonunun ve enerjisinin düşük olduğu ya da dikkat kaybı, sinirlilik vb. gibi birçok durumla karşı karşıya kaldığı aşikar bir durumdur.

Bu bağlamda bakıldığında uyku faaliyetinin bireyin duygularını, düşüncelerini ve vücut dokularını onarıcı etkisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Peki, uykunun bu denli etkin olduğu bir alanda yalnızca uykunun evrelerinden biri olan REM’ in etkisi nedir?

Elbette bu soruya yanıt vermek için birçok araştırma yapılmış ve hemen hepsinde birbirini doğrulayan, yakın sonuçlar elde edilmiştir.

“Yapılan araştırmalar neticesinde REM dönemini tam anlamıyla verimli geçiremeyen bireylerin gün içerisinde bir hayli zorlandığı ve günün sonunu getiremeyerek yorgun düştüğü tespit edilmiştir. Bu durumun en büyük neticesi ise; REM uykusunun deyim yerindeyse uykunun özü olmasından kaynaklanmaktadır.”

Diğer bir ifadeyle; kaliteli bir uyku faaliyeti ile REM evresindeki uyku faaliyeti arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Rem Uykusu Açılımı
Rem Uykusu Açılımı

Verimli Bir REM Uykusu İçin İpuçları

REM uykusu ya da derin uyku için hiç şüphesiz ilk şart; uykuya yatılan ortamdaki uyarıcı etkenlerin uzaklaştırılmasıdır.

Bu durum bir örnekle açıklanabilir. REM uykusu esnasında uyandırılan bireylerin hemen hepsinin söylediği şu cümle; “Tam da rüya görüyordum sen uyandırdın.” aslında REM uykusunun işlevini ve önemini açıklar. Dolayısıyla REM uykusunun ortasında ve asli dinlenme hali içerisinde olan bireyler uykularının yarıda kalmasını istemiyor ise uyarıcı etkenleri uyku ortamından uzaklaştırmalıdır.

İkinci olarak; bireyin uykuya tam manasıyla hazır olması da REM uykusunu etkiler. Vücudu uykuya ihtiyaç duymadığı halde uyuma gerekliliği duyan bireyler REM uykusuna dalarak etkili bir dinlenme faaliyetinde bulunamayacağı gibi uykudan yorgun ya da bitkin bir şekilde uyanma riski ile de karşı karşıyadır. Bu nedenden ötürü tavsiye edilen; vücudun uykuya olan ihtiyacını belli ettiği anda bireyin uykuya yatmasıdır.

Kaliteli bir REM uykusu için gerekli faktörler ile kaliteli bir uyku için ihtiyaç duyulan tedbirlerin büyük ölçüde örtüştüğü bir gerçektir. Bunun nedeni ise hiç şüphesiz REM’ in uykunun özünü oluşturan bir evre olmasından kaynaklanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir