Sabahları Yorgun Uyanmak

Sabahları Yorgun Uyanmak

Kalitesiz Bir Uykunun Neticesi: Yorgun Uyanmak

Beyin fonksiyonlarının eksiksiz çalışması ve çeşitli nedenlerden ötürü yıpranan vücut dokularının yenilenmesi noktasında şüphesiz gece uykusunu etkisi büyüktür. Öyle ki; 2017 Nobel Bilim Ödülü çalışması gece uykusunun insan vücudu ve sinir sistemi üzerindeki etkilerini incelemek olmuş, yine bu çalışma kapsamında biyolojik saat kavramı ayrı bir önem kazanmıştır.

Bireylerin birçoğu dönem dönem gece uykusunda yaşadığı problemler dolayısıyla iş yahut özel hayatında birçok olumsuzlukla karşılaşmıştır. Bu durum kısa süreli olabileceği gibi uzun bir zaman dilimine de yayılabilir.

Gece uykusunda kısa süreli problemler yaşayan bireylerde büyük problemler çıkmazken, geceleri uyuyamama problemi kronik hale gelen bireylerde tam tersine birçok sağlık sorunu ortaya çıkar.

Kaliteli Uyku
Kaliteli Uyku

Sabahları Yorgun Uyanmak

“İnsan vücudunun dinlenmesi ve kendini yenilemesi gereken saat aralığında uyuyamamak bir problem olduğu gibi, kaliteli bir uyku faaliyetinde bulunamamak da ciddi bir problemdir.”

Bu noktada kaliteli bir uyku faaliyetinde bulunamayan bireylerin sabahları yorgun uyanmak problemiyle karşı karşıya kalmasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtmek gerekir.

“Uykudan sanki dayak yemiş gibi kalkıyorum.”, “Çok uyuyorum fakat dinlenemiyorum.” tarzı söylemlerin toplumsal hayat içerisindeki yeri bilindiği üzere bir hayli fazladır. Bu durumun nedeni ise bir önceki paragraflarda belirtildiği gibi; bireyin geceleri kaliteli bir uyku faaliyetinde bulunamamasıdır.

“Dolayısıyla kaliteli bir uyku için gereken faktörler hakkında bilgi sahibi olmak, yorgun uyanmak problemini ortadan kaldıracaktır ifadesi yanlış olmayacaktır.”

Bireyi çevresel faktörlerin etkisi altında ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik tahribatların etkilerinden koruyan kalite bir uyku için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

– Uykuya yatılan ortamında uykuya uygun olması: Uyku ortamının fiziksel şartları kaliteli bir uyku için büyük önem taşır. Sıcaklık, ışık ve ses faktörlerinin her birinin optimum düzeyde olması kaliteli bir uykuda aranan yegane şartlardan bir tanesidir.

Uyku esnasında vücudun onarımını sağlayan hormonların salgılanması ile ışık faktörü doğrudan ilişkili olduğu göz önünde bulundurulursa uykuya yatılan ortamın uyku kalitesi üzerindeki etkisi daha net bir şekilde görülebilir.

– Bireyin uykuya fiziksel ve zihinsel olarak hazır olması: Bilindiği üzere sinir sisteminin temel öğelerinden olan nöronlar, fiziksel ya da zihinsel tepkilerin yorumlanmak üzere beyine iletilmesi görevini üstlenir. Beynin, çeşitli nedenlerden ötürü sürekli uyarılması kaliteli bir uyku faaliyeti önündeki en büyük engellerden birini teşkil eder.

“Bireyin iş yaşantısında karşılaştığı ve zihnini sürekli meşgul eden problemler, vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen fiziksel acı vb. birçok faktör, bireyin uykuya tam anlamıyla hazır olmamasını ve dolayısıyla da dinlendirici bir uyku faaliyetinde bulunamamasına sebep olur.”

– Uykudan önce besin tüketilmemesi: Kalitesiz bir uykuya neden olan faktörlerden bir tanesi de uykudan önce sindirim sistemini zorlayan ve bunun neticesinde beyinde uyarıcı etkiye sebep olan besin tüketimidir.

Uzman görüşler; uykudan yaklaşık iki saat önce besin tüketiminin durdurulmasının kaliteli bir uyku için büyük önem taşıdığı noktasında birleşmiştir.

– Alkol ve Sigara Kullanılmaması: Tüm vücudu deyim yerindeyse örümcek ağı gibi saran damarlar üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanmış olan alkol ve sigara kullanımının tamamen bırakılması yahut en aza indirgemesi kaliteli bir uyku için önemlidir.

“Solunum temellerinden biri olan akciğerlerin yapısındaki etkileri geri dönülmeyecek derecelerde olan bu maddelerin kullanımı kalitesiz bir uykuya, diğer bir ifadeyle; yorgun uyanmaya davetiye çıkarır.”

Genel olarak bakıldığında; bireyin yaşam ve beslenme tarzında yapacağı birkaç ufak değişiklik, kaliteli bir uyku faaliyetinin ortaya çıkması için yeterli olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir