Uykumu Alamıyorum Ne Yapmalıyım?

Uyku Alamama Sorunu

Uyku Problemi

Vücut fonksiyonlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi adına gerekli faaliyetlerden bir tanesi, hiç şüphesiz uykudur. Kaliteli bir uykunun vücut sistemlerinin tümünü düzenleyici ve yenileyici etkiye sahip olduğu göz önünde bulundurularak, kaliteli uykuyu engelleyici faktörler üzerinde detaylıca durmak ve bu faktörlerin oluşumunu yani uyku problemini engellemek gerekir.

Bireyin yaşantısını sekteye uğratan sağlık sorunlarının tümünde olduğu gibi uyku probleminde de, sorunu ortaya çıkartan nedenler hakkında etkin düzeyde bilgiye sahip olmak, tedavi aşaması için önemli bir avantaj olacaktır.

Bu kapsamda uyku problemi diğer bir ifadeyle; uykuyu alamamak sorununun oluşumunda etkin rol oynayan faktörleri şu şekilde listelemek mümkündür;

  • Uyku saatlerinin düzensiz olması ve bu neticede, vücudun kendini uykuya hazırlayamaması.
  • Vücudun herhangi bir bölgesinde var olan problemden ötürü bireyin fiziksel acı çekmesi ve sinir sisteminin sürekli uyarılması.
  • Uyku ortamının ısı, ışık ve ses gibi fiziksel şartlarının optimum koşullarda olmaması.
  • Bireyin uykudan önce besin tüketmesi ve sindirim sistemini rahatsız etmesi.
  • Bireyin günlük hayat içerisinde karşılaştığı olayların sinir sistemi üzerinde uyarıcı etki yapması ve bu durumun neticesi olarak uyku probleminin ortaya çıkması.

“Sıralanan faktörlerin her birinin uyku problemi üzerindeki etkisi farklı olduğu ve bu etki derecesi bireyin yapısına göre değişkenlik arz ettiği unutulmamalıdır.”

Gece uykum kaçıyor çözümü nedir?
Gece uykum kaçıyor çözümü nedir?

Görüldüğü üzere, uykuyu alamamak sorununu ortaya çıkartan etkenlerin ortak noktası; sinir sistemi üzerinde uyarıcı etki yapmasıdır. Dolayısıyla sinir sistemindeki bu etkiyi hafifletici önlemler almak, problemin ortadan kaldırılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Uykumu Alamıyorum Ne Yapmalıyım?

Elbette uyku probleminin bireyin yaşantısı üzerinde yarattığı birtakım etkiler olacak ve bu etkiler, problem ile karşı karşıya kalan bireyin, “Uykumu alamıyorum ne yapmalıyım?” sorusunun yanıtı üzerine yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda, belirtilen soruya yanıt olarak verilecek faaliyetlerin, problemin tedavisi kapsamında da değerlendirilebileceğini ifade etmek gerekir.

Gün içerisinde sürekli uyuma isteği problemine çözüm bulabilmek adına bireyin alabileceği önlemler;

  • Uykuya yatılacak ve uykudan kalkılacak saatlerin büyük ölçüde düzene oturtulması ve önemli değişimlerin yapılmaması.
  • Uyku ortamının ısı, ışık ve ses şartlarına uygun hale getirilmesi ve bu kriterlerin optimum düzeylerde olmasına azami ölçülerde dikkat edilmesi.
  • Uykudan yaklaşık 1.5 saat önce besin tüketiminin durdurulması ve kafein, asitli ya da uyarıcı etkiye sahip içeceklerin tüketilmemesi.
  • İş ya da özel hayat içerisinde karşılaşılan problemlerin ortadan kaldırılması dolayısıyla sinir sisteminin rahatlatılması adına, sosyalleşmeyi sağlayıcı hobiler edinmek.
Sürekli uyuma isteğim var
Sürekli uyuma isteğim var

Burada üzerinde durulması gereken nokta; sosyalleşme ile uykunun gelmesi arasındaki ilişkidir. Bakıldığında her ne kadar birbirinden farklı iki kavrammış gibi görünse de, modern toplumun getirdiği stresin hafifletilmesi ve sakin bir ruh haliyle uykuya yatmanın önünü açan faaliyetlerden bir tanesi de sosyalleşmedir. Bireyin, sosyal yaşantısında aktif bir kişiliğe sahip olması sinir sistemi üzerindeki baskıları hafifleterek uykuyu alamamak probleminin çözümüne katkı sağlayacaktır.

“Bu aşamada uyku problemlerinin çeşitli sınıflandırmaya tabi tutulduğunu belirtmelidir. Diğer bir ifadeyle; her uyku problemi kronik bir hal almaz ve hastalık kategorisine dahil edilmez. Uykusuzluğun hastalık olarak kabul edilmesi için, bir haftalık periyot içerisinde en az dört gün uyku problemi yaşanması gerekir.”

Kronik olan yani hastalık olarak kabul edilen uykusuzluğun tedavisinde ilaç kullanımı ve psikolojik destek de alır. Bir önceki paragrafta sıralanan faaliyetler ise yanal tedavi, diğer bir ifadeyle; esas tedaviye yardımcı niteliktedir. Fakat unutulmaması gereken nokta; yanal tedavi tekniklerinin hastalığın ortadan kaldırılmasında kritik bir rol oynadığı ve tedavi başarısını büyük ölçüde yükselttiğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir