Uykuya Dalamama Nedenleri

Uykusuzluğun Olumsuz Etkileri

Bireyin yaşantısı boyunca birçok farklı nedenden ötürü uykusuzluk problemi ile karşı karşıya kalması ve bunun neticesinde gerek iş gerekse de özel hayat bazında birtakım olumsuzluklarla karşılaşması gayet olağan bir durumdur.

“Nitekim; insanların % 90’ ının yaşantıları boyunca en az bir kez uykusuzluk problemi ile karşı karşıya kaldığı yapılan araştırmalar neticesinde ispatlanmış bir veridir.

Bu bağlamda bakıldığında uykusuzluk problemiyle ilgili değinilmesi gereken temel nokta; uykusuzluk yaşayan kişilerin problemi gayet sakin karşılaması ve herhangi bir telaşa yer açmadan tedavi sürecinin başlatılması gerektiğidir.

Uykusuzluk, tahmin  edilebileceği gibi bireyin yaşam kalitesinde önemli ölçülerde değişikliğe sebep olur ve bu değişikliklerin tümü negatif yöndedir.

Uykusuzluğun vücut üzerindeki temel olumsuz etkilerini şu şekilde sıralamak ve detaylandırmak mümkündür:
– Dikkat dağınıklığı ve odaklanamama: Uyku probleminin bireyin iş hayatında yapabileceği en büyük olumsuz etki şüphesiz dikkat dağınıklığı ve odaklanamama problemidir. Tahmin yoğun iş temposu ve baskısı altında çalışan bireylerde uyku probleminin deyim yerindeyse bir infial yaratması kaçınılmaz bir hal alacaktır.

– Vücuttaki dokuların yenilenme sürelerinin gecikmesi: Kliniksel vakıalar üzerinde yapılan incelemeler, sağlıklı bir uyku faaliyetinde bulunan bireylerde dokuların uyku problemi yaşayanlara kıyasla daha hızlı yenilendiğini ve bu sayede bireyin enerjik bir görünüm kazandığını ispatlamıştır. Dolayısıyla enerjik ve hareketli bir yapının yanında vücuttaki sistemlerin sağlıklı işlemesi için şüphesiz uyku büyük bir ihtiyaçtır.

– Psikolojik bir baskı oluşturma: Sinir sisteminin temel hücresi olan nöronların uyku problemi dolayısıyla uzun süre faal olarak çalışması özelde sinir sistemi genelde ise vücut üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Bu durum uykusuzluğun kas ve iskelet sistemindeki tahribatına benzetilebilir. Gevşeme durumuna geçemeyen kasların bir süre sonra kramp vs. tarzı zorunlar çıkartması ile sinir sisteminin uyku problemine tepkisi eşdeğerdir ifadesi kullanılabilir.

Elbette uykusuzluğun olumsuz etkileri burada belirtilen üç faktör ile sınırlı değildir. Fakat; temel olarak bu faktörlerin ortaya çıktığını ve diğerlerinin bunlar etrafında şekillendiğini belirtmek gerekir.

Uykuya Dalamama Nedenleri Nelerdir?

Tahmin edilebileceği gibi geceleri uykuya dalamama sorunu yaşayan bireyler bu problemi kronik bir hale getirdikleri takdirde uykusuzluk hastalığı ortaya çıkacaktır. Diğer bir ifadeyle; uykuya dalamama, uykusuzluğun bir alt aşamasıdır. Bu bağlamda bakıldığında uykusuzluğu ortaya çıkartan nedenler ile uykuya dalamama nedenlerinin bire bir eşleşmesi doğal bir durumdur.

Uykuya dalamamanın nedenleri sıralamak istersek;

– Sürekli düşünme hali: Bireyin iş ya da özel yaşantısında karşı karşıya kaldığı heyecanları, üzüntüleri vb. duyguları sinir sistemini sürekli bir meşguliyet halinde tutuyorsa bu durumun neticesinde uykuya dalamama sorunun ortaya çıkması muhtemeldir.

– Vücudun herhangi bir noktasındaki fiziksel acı: Acı neticesinde sinir sisteminin sürekli uyarıldığı göz önünde bulundurulursa bu durumun uykuya dalamamayı meydana getirdiğini idrak etmek daha kolay olacaktır.

– Uykuya dalmadan önce yapılan faaliyetler: Uykuya dalmadan önce yapılan hatalı davranışlar geniş bir yelpazedir. Elbette bunlardan öne çıkan birkaç tanesi mevcuttur.

Özellikle uykuya dalmadan önce sindirim sisteminin çalışma sistemini bozan ağır yiyeceklerin tüketilmesi bireyi rahatsız edecek ve uykuya dalamamasını sağlayacaktır.

Buna ek olarak; uykuya dalmadan önce elektronik cihazlar ile uğraşılması ve beynin az miktarda da olsa radyasyona maruz bırakılması faydalı bir uyku faaliyetinin önündeki engellerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

Görüldüğü üzere uykuya dalamama sorununu doğuran etkenlerin temel olarak toplandığı nokta; genelde beynin özelde ise sinir sisteminin meşguliyetidir. Bu doğrultuda bakılırsa; problemin tedavisinde sinir sistemini rahatlatacak önlemlerin alınması gerektiği yerinde bir ifade olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir